» strona główna » dlaczego warto nawiązać współpracę?
 
• 995 milionów zł dotacji dla firm

W latach 2002-2009 nadzorowałem i bezpośrednio prowadziłem projekty doradcze, w których pozyskano 995 milionów zł dotacji dla firm na nowe inwestycje, innowacje technologiczne, badania i rozwój, internet czy pro-środowiskowe projekty inwestycyjne.

Kluczem do sukcesu jest szczegółowa preselekcja – czyli wstępna analiza projektów- tak aby spośród planów inwestycyjnych przedsiębiorcy wybrać tylko te projekty, które spełniają kryteria programów UE. Preselekcja jest bezpłatna.

• Wysoka skuteczność!

Jako jedyny doradca w Polsce pozyskałem dotacje dla firm na duże inwestycje we wszystkich 13 kolejnych rundach aplikacyjnych w latach 2002-2009 w następujących programach: działanie 4.4. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka (lata 2008-2009), działanie 2.2.1. Sektorowy Program Operacyjny –Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (lata 2004-2007) oraz w ramach ustawy o finansowym wsparciu inwestycji (lata 2002-2003, przed akcesją Polski do UE).

• Wieloletnie doświadczenie!

Posiadam 13 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej, ulg podatkowych w SSE oraz innych form pomocy publicznej. Bezpośrednio prowadziłem ponad 200 projektów polegających na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu środków publicznych. W trakcie pracy w PNO, PricewaterhouseCoopers i Deloitte współpracowałem z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. Doradzałem w licznych projektach związanych z ulokowaniem inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych i wykorzystaniem dostępnych ulg podatkowych.

Jacek Kachel, MBA
email:
tel: 0 500 353 075