» strona główna » resume
 
Od 13 lat doradzam przedsiębiorcom w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji ze środków unijnych (m.in. na nowe inwestycje, innowacje technologiczne, badania i rozwój czy projekty pro-środowiskowe), ulg podatkowych w SSE i innych form dofinansowania.

W latach 2002-2009 nadzorowałem i prowadziłem projekty doradcze, w których pozyskano 995 milionów zł dotacji dla firm. Bezpośrednio prowadziłem ponad 200 projektów polegających na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu uzyskanych środków publicznych (dotacje UE, dotacje krajowe oraz ulgi w SSE).

Od 2007 do 2009 r. pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego PNO Consultants, zaprojektowałem i wdrożyłem w życie strategię rozwoju w Polsce. Kierowałem zespołem doradców unijnych, który pozyskał w latach 2008-2009 aż 765 milionów zł dotacji dla firm i zajął II miejsce w rankingu Forbes „Doradcy i fundusze UE” (10/2009). Doświadczenie zawodowe zdobywałem także w PricewaterhouseCoopers i Deloitte, gdzie tworzyłem i kierowałem z sukcesem zespołami doradców unijnych (230 milionów zł dotacji).

Współpracowałem z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z wielu sektorów, m.in. przemysł lotniczy, motoryzacyjny, budowlany, meblarski, IT, chemiczny, rafineryjny, petrochemiczny, energetyka, odnawialne źródła energii.

Posiadam bogate doświadczenie w finansowaniu dużych inwestycji innowacyjnych i pro-środowiskowych. Jako jedyny doradca w Polsce pozyskałem dotacje dla firm na duże inwestycje we wszystkich 13 kolejnych rundach aplikacyjnych w latach 2002-2009 w następujących programach: 4.4. PO IG, 2.2.1 SPO-WKP i ustawa o finansowym wsparciu inwestycji (przed akcesją Polski do UE).

Od wielu lat prowadzę konferencje, seminaria i warsztaty dla przedsiębiorców na temat praktycznych aspektów korzystania ze środków unijnych i ulg podatkowych w SSE, w tym np. cykl konferencji Gazety Prawnej “Fundusze Unijne 2007-2013” pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Autor licznych publikacji z zakresu wykorzystania dotacji ze środków unijnych dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym m.in. w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Funduszach Europejskich, Pulsie Biznesu, Gazecie Wyborczej czy Warsaw Business Journal.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalność: Finanse i inwestycje) oraz podyplomowych studiów menedżerskich MBA Uniwersytetu Gdańskiego, GFKM oraz University of Strathclyde w Glasgow.

Jacek Kachel, MBA
email:
tel: 0 500 353 075